Embedded Control Systems

This is supplementary page for the textbook “Embedded Control Systems,” which is written in Thai. The material is not available in English language.

Embedded Control Systems Cover

ชื่อหนังสือ: ระบบควบคุมฝังตัว

ผู้แต่ง: ดร.วโรดม ตู้จินดา

ISBN: 978-616-556-181-5

ความหนา: 374 หน้า


ในปัจจุบันที่คุณภาพของไมโครคอนโทรลเลอร์ และซอฟต์แวร์สนับสนุนถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การเรียนรู้ระบบควบคุมฝังตัวไม่จำเป็นต้องอาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ราคาแพงจากต่างประเทศอีกต่อไป ปัญหาที่พบบ่อย คือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่มีความยืดหยุ่นมากพอ หากต้องการดัดแปลงให้เข้ากับระบบที่ใช้อยู่หรือมีอุปกรณ์บนบอร์ดที่ไม่ได้ใช้งาน ทำให้มีต้นทุนที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองพลังงาน หนังสือ “ระบบควบคุมฝังตัว” เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ตัวควบคุม PID ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ตัวควบคุมขั้นสูงที่สังเคราะห์โดยวิธี H_{\infty} การควบคุมความเร็วและตำแหน่งของดีซีมอเตอร์ จนถึงแนวทางสมัยใหม่ในการพัฒนา เช่นการสร้างต้นแบบรวดเร็วโดยอาศัย พลานต์จำลอง
โดยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและอิมพลีเมนต์ระบบควบคุมป้อนกลับบนสมองกลฝังตัว ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดหาซื้อได้ในประเทศไทย ผู้พัฒนาสามารถสร้างได้โดยง่ายและต้นทุนต่ำ แต่มีสมรรถนะเพียงพอสำหรับงานควบคุมอุตสาหกรรมจริง จุดเด่นอีกประการคือ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้เป็นโอเพนซอร์สที่ดาวน์โหลดฟรี


หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นเล่มมีจำนวนจำกัด สามารถซื้อได้จากเว็บไซต์ Sabaimall โดย คลิกที่นี่ (เล่มละ 350 บาท + ค่าส่ง EMS ในประเทศไทย 80 บาท) ส่วนเวอร์ชัน e-book จำหน่ายโดย Ookbee ตามลิงก์นี้โครงสร้างหนังสือ

คำนำ
สารบัญ

 1. บทนำ
 2. ฮาร์ดแวร์หลักของระบบฝังตัว
 3. พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม
 4. ระบบเวลาวิยุต
 5. ตัวควบคุม PID
 6. การสร้างโมเดลจำลองของพลานต์
 7. โมดูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
 8. ตัวอย่างการควบคุมมอเตอร์
 9. ระบบควบคุมเชิงเส้นขั้นสูง

ภาคผนวก A
ภาคผนวก B

ไฟล์ประกอบหนังสือและข้อมูลเพิ่มเติม

 • ไฟล์
  • ecssw.zip Zip ไฟล์รวมตัวอย่าง Scilab/Xcos จากหนังสือ

รวมที่ผิดในหนังสือ

พบเห็นที่ผิดเกรุณาแจ้งทางอีเมล์ dewdotninja@gmail.com